В по-долните видеа обяснявам някой от основните (но много важни) шорткъти, които се използват при текстообработка.
Според мен са жизненоважни да се научат и използват от всеки човек (куче, маймуна, …), ползващ компютър.

Тесктообработката е най-използваната дейност на компютъра (особено от програмисти и секретарки) и ползването на шорткъти може да ви спести години (в размките на целия ви живот).

Спестете си време, заделете то, и си го прекарайте за нещо по-приятно от зяпането в компютъра. Аз лично обичам да прекарвам спестеното време в обикаляне из родината и по света. 🙂

Хайде сега да потракаме малко по клавиатурата…

 За по-добра виждаемост препоръчвам гледане на цял екран.

 

 

И още малко шорткъти…

 

 

Списък на шорткътите

Универсални шроткъти (работят почти навсякъде под Windows):
home/end – маркера се мести в началото/края на реда;
ctrl + left/right (стрелките наляво и надясно) – прескачане (преместване на маркера) по цяла дума наляво/надясно;
ctrl + shift + left/right – селектиране на цяла дума наляво/надясно от маркера;
shift + up/down (стрелките нагоре и надолу) – селектиране на цял ред нагоре/надолу;
shift + home/end – селектиране от позицията на маркера до началото/края на реда;
ctrl + home/end – преместване на маркера в началото/края на документа;
ctrl + shift + home/end – селектиране на текста в документа от текущата позиция до началото/края;
shift + PgDown/PgUp – селектиране на страница нагоре/надолу;
ctrl + del – изтриване на дума намираща се надясно от маркера (del – delete – изтриване);
ctrl + BckSpace – изтриване на дума намираща се наляво от маркера;
ctrl + a – селектиране на целия текст в документа (a – all – всичко);
ctrl + x/c/v – изрязване/копиране/поставяне (работа с клипборда);

Шорткъти, които работят в повечето редактори (и браузъри):
ctrl + f – отваря диалога за търсене (f – find – търсене);
F3 – продължава търсенето надолу по файла;
shift + F3 – продължава търсенето нагоре по файла;

Шорткъти, които би трябвало да се поддържат от напреднали редактори (основно за програмисти):
[Проверете дали са налични във вашия редактор и каква е клавишната комбинация.]
ctrl + w – селектиране на текущата дума (w – word – дума);
ctrl + r – селектиране на текущия ред (r – row – ред);
ctrl + j – дублиране на текущия ред (размножаване по заешки) :-);
alt + shift + del – изтриване на текущия ред;
ctrl + u/l – всички букви (в селектиран текст) стават главни/малки (u – uppercase – главни букви; l – lowercase – малки букви);
ctrl + shift + u – първата буква на всяка дума (в селектриан текст) става главна;
ctrl + i – изместване на селектирания текст (блок) една табулация надясно (i – indent – изместване);
ctrl + shift + i – изместване на селектирания текст (блок) една табулация наляво;