В серия от видеа ще покажа от какво най-много зависи бързодействието на даден сайт и ще предложа различни варианти за оптимизация.

Тук ви представям един експеримент, който показва едно от най-слабите места в сайт с обемна база данни, а именно заявките за извличане и запис на данни.
MySQL заявките са едно от най-слабите места при динамичните сайтове и следва да обърнем най-много внимание на тяхното оптимизиране.

 

 

< Скорост на зареждане на сайта - Топ SEO - Част 1 [ИБ025]