На вниманието ви предлагам една простичка, но много мощна и полезна функционалност на Edit+ (и други редактори, ползвани от програмисти) за заместване на специални символи (край на ред и табулация) с помощта на регулярни изрази.